Sodni tolmač

Tolmačenje pomeni po domače govorjenje in je delo zapriseženega sodnega tolmača. Kaj pa počne sodni tolmač? Torej sodni tolmač prevaja listine, te pa so naprimer listine, akte, kakšne pogodbe, zakoni, pooblastila  in pa tudi kakšna potrdila. Tu pa je še ena storitev, ki jo opravlja sodni tolmač in to je prevajanje oziroma tolmačenje pri sklepanju nekih pogodb ali pa pri kakšni izvršbi upravnih postopkov. Pri takih stvareh sodelujeta skupaj stranka in pa sodni tolmač, ta dva pa si med seboj izmenjujeta podatke. Sodni tolmač bi lahko rekli, da je kot nek prevajalec, ki sodeluje pri uradnih postopkih. Tolmač mora biti zelo izobražen in pa previden. saj pogodb in pa pomembnih listin ne sme narobe prevesti, temu lahko sledi kar kazen. Torej tolmačenje je kar zahtevno in pa odgovorno delo.  Sodni tolmač odgovarja za vsebino prevedenih dokumentov, saj lahko povzroči veliko škodo.

sodni tolmač

Torej tolmač je kvalificiran strokovnjak , ki iz tujega jezika prevaja v slovenščino, lahko pa je stvar tudi taka, da je to obratno, torej da iz slovenskega jezika prevede v  nek tuj jezik.  To se zgodi takrat, ko udeleženci nekega postopka ne govorijo uradnega slovenskega jezika. Tolmač je določen  s strani ministra za pravosodje, ker to delo opravlja sodišče. Vsekakor tolmač sodeluje pri različnih uradnih in pa sodnih postopkih. Tam pa rabijo kakšni odvetniki ali pa drugi udeleženci pomoč pri privajanju listin ali pa kakšnih registrov, rojstnih listov, spričeval, potrdil o izobrazbi, bilanc in mnogo sklepov. Delo sodnega tolmača je vsekakor zahtevno in težko, potrebujete tudi veliko znanja in odgovornosti. Sodni tolmač pa je prisoten tudi pri kakšnih upravnih enotah, notarjih, odvetnikih, tudi pri raznoraznih sejah.

Status sodnega tolmača pa ni dobiti najlažje. Tolmač mora imeti slovensko državljanstvo in mora obvladati slovenščino, vsekakor je pomembno, da je oseba polnoletna in ima opravljeno univerzitetno izobrazbo. Kot oseba pa morate biti odgovorni.

Rate this post