Pomembno dodatno zdravstveno zavarovanje

O dodatnem zdravstvenem zavarovanju je zadnje čase veliko govora, prav gotovo pa ga je dobro imeti, saj vam pokrije razliko do celostne obravnave v določenih primerih, ko to ni krito s strani osnovnega zdravstva. Več informacij o dodatnem zdravstvenem zavarovanju najdete na tej spletni strani www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com.

Dodatno zdravstveno zavarovanje nam kot smo že omenili krije določene razlike, ki jih osnovno zdravstvo ne pokriva zato je dobro, da poskrbimo za ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja takoj, ko nismo več zavarovani preko staršev ali pa se nam izteče status študenta. Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko v Sloveniji sklenete pri večih zavarovalnicah Triglav, Generali in Vzajemna sama premija pa se pri določenih zavarovalnicah malo razlikuje od preostalih, razlog za to je razlika v določenih ugodnostih ter naše dosedanje zavarovanje, prav tako se vam premija poviša v primeru, da dodatno zdravstveno zavarovanje sklepate po določenem času. Ravno zaradi tega razloga je brez izračuna težko določiti fiksno zavarovalno vsoto, saj je lahko nekdo zavarovanje plačeval nekaj let imel med tem nekaj premora, sedaj pa je zopet sklenil omenjeno zavarovanje, v takšnih primerih pride do razlike v višini zavarovalne premije.

Ko sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje vam le to začne delovati takoj naslednji dan v kolikor ga sklenemo pravočasno, to pomeni, da ga ob preteku študentskega statusa sklenemo v roku enega meseca, v primeru da pa ta rok zamudimo pa nam ta zavarovalna doba začne teči po pretečenih treh mesecih, kar je lahko težava v kolikor smo poškodovani in ležimo v bolnišnici, v tem primeru sami krijemo 30% razlike do polne obravnave, ki ni krita s strani osnovnega zavarovanja.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Kot nam je znano imamo v Sloveniji zdravstvene kartice na kateri so navedeni naši podatki ter podatek o naši zavarovalni številki s pomočjo katere lahko na spletni strani ZZZS preverite ali imate urejeno tako osnovno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje.

Rate this post