Tagged: dodatno zdravstveno zavarovanje

  • Pomembno dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pomembno dodatno zdravstveno zavarovanje

    O dodatnem zdravstvenem zavarovanju je zadnje čase veliko govora, prav gotovo pa ga je dobro imeti, saj vam pokrije razliko do celostne obravnave v določenih primerih, ko to ni krito s strani osnovnega zdravstva. Več informacij o dodatnem zdravstvenem zavarovanju …