Izplačilo dobička je osnovna pravica družbenikov

Če nameravate v kratkem postati družbenik kake družbe, je dobro vedeti, da s tem pridobite tudi nekatere pravice. Izplačilo dobička oz. razporejanje bilančnega dobička je tako rekoč ena izmed glavnih pravic vseh družbenikov.

Prvotni namen prav vsake družbe je seveda generiranje dobička, do njegovega izplačila pa so najprej upravičeni družbeniki, saj imajo zaradi poslovnega deleža v družbi tudi premoženjsko pravico. Kolikšna bo višina bilančnega dobička za nekega družbenika je odvisno od njegovega poslovnega deleža v družbi, seveda pa obstaja nekaj svobode, namreč družbena pogodba lahko nekatere elemente zakona, ki določa izplačilo dobička tudi spremeni. Družbeniki se lahko za neko leto odločijo celo, da si ne bodo razdelili bilančnega dobička, jasno pa je, da si dobička ne morejo izplačati, če poslujejo z izgubo. Če se z veliko gotovostjo pričakuje, da bo družba v nekem letu imela dobiček, si lahko družbeniki izplačajo dobiček še preden je ta dejansko ugotovljen. Če se zgodi, da pričakovan dobiček ni bil ustvarjen, je denar potrebno vrniti.

V nekaterih primerih se lahko bilančni dobiček razdeli tretjim osebam, s čimer so mišljeni delavci, fundacije, druge družbe ipd. – za to gesto mora obstajati ustrezna pravna podlaga in pogodbe, preko katerih se delitev lahko izvrši. Izplačilo dobička je mogoče tudi v primeru likvidacije družbe, a v tem primeru se njenega dobička ne obravnava kot izplačilo dividend, temveč kot kapitalski dobiček. Ob tem se zmanjša družbenikov lastniški delež, spremeni pa se tudi sistem obdavčitve.

izplačilo dobička
Izplačilo dobička je obdavčeno, sama višina obdavčitve pa je odvisna od statusa plačevalca in prejemnika. Ločimo torej obdavčitev pravne in pa fizične osebe, obdavčitev pa se spreminja tudi glede na to, ali je obdavčen tuj ali slovenski rezident. Običajno je, da lastnik dobi izplačan dobiček s pomočjo odvetnika, ki je strokovnjak za gospodarsko pravo, zato je najbolje da se obrnete na kakovostno odvetniško pisarno, kjer vam bodo z veseljem nudili usluge.

Rate this post