Zavarovanje plačila: Učinkovita zaščita pred neplačanimi računi

Dan danes je na voljo vrsta različnih zavarovanj. Vsi seveda poznamo osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, avtomobilsko ter nepremičninsko zavarovanje. Kaj pa zavarovanje terjatev oziroma zavarovanje plačila? Tega mnogi še ne poznajo, čeprav je zelo pomembno. V nadaljevanju vam predstavimo, kako zavarovati plačilo.

Terjatve omogočajo, da od nekoga zahtevate plačilo

Zavarovanje plačila se nanaša na terjatve, ki so kot neka pravica, ki nekomu omogoča, da od nekoga zahteva določeno plačilo. Na primer za terjatve gre če določena oseba ali podjetje od druge osebe ali podjetja zahteva plačilo dolga, naročnine, obroka. Tovrstne zahteve pa se lahko pojavijo tudi v obliki dokončanja posla, opravljene storitve ali dobave določenega artikla. V vsakem primeru torej nekdo nekoga za določeno stvar terja oziroma prosi.

Terjatve se običajno pojavijo med podjetji in kupci, obstajajo pa tudi terjatve do zaposlenih ali do dobaviteljev, terjatve do finančnih naložb in celo terjatve med državami. A vsaka terjatev še ne pomeni, da je nekdo popolnoma nesposoben ali da nima plačniške discipline. Do terjatev ali neplačevanja lahko pride tudi med najuspešnejšimi posamezniki in podjetji.

Dan danes je to pravzaprav že stalna praksa, ki se na vsake toliko pojavi. Zaradi nepredvidljivih situacij se lahko namreč kaj hitro zgodi, da podjetje ali posameznik zapade v določeno krizo. Pride na primer do dodatnih stroškov ali v podjetju do okvare strojev, do težav v proizvodnji. Zaradi tega pa posledično nastanejo tudi neplačani računi in zahteve po terjatvi. Tovrstna plačila torej niso nič sramotnega in se lahko dogajajo vsem. Da do njih ne bi prihajalo v tolikšni meri, pa vam lahko pomaga zavarovanje plačila.

zavarovanje plačila

Kaj pomeni zavarovanje plačila?

Gre za zavarovalni produkt, ki podjetja ter posameznike ščiti pred terjatvami oziroma neplačili kupcev ali ostalih posameznikov. Takšen je recimo primer, da imate podjetje in proizvajate izdelke, določen kupec pa vam zaradi neke nepredvidljive situacije naenkrat ne more plačati celotnega zneska.

V kolikor imate sklenjeno zavarovanje plačila, vam lahko tukaj zavarovalnica priskoči na pomoč. Namesto vas poravna vse terjatve kupca ter stroške izterjave. Vaše plačilo bo torej kljub neplačanim obveznostim s strani kupca poravnano oziroma omogočeno. Vi pa boste imeli neko zagotovilo in boste lahko nemoteno nadaljevali s poslovanjem. S tem se posledično prenese določeno tveganje oziroma breme na zavarovalnico, ki morda lažje uredi tovrstne zadeve, kot pa samo podjetje. Zavarovalnica pa podjetju med drugim pomaga tudi pri nadaljnji zaščiti. To je, da se prepreči nova škoda ali, da se izplača nadomestilo za že nastalo škodo. Zaradi tega se temu produktu tudi pravi zavarovanje plačila.

Poleg tega pa je prednost tovrstnega zavarovanja tudi ta, da lahko z njim brez težav poslujete tako doma kot tudi v tujini oziroma mednarodno. Na tak način boste namreč vedno meli zagotovljeno zanesljivo plačilo. Zavarovanje terjatev pa je prav tako odlična alternativa tradicionalnim oblikam zavarovanja plačil. To so na primer avansna plačila, bančne garancije in izvršnice. Ta zavarovalni produkt torej zavaruje in izboljša tudi denarne tokove. Če vse to povežemo v celoto, lahko zavarovanje plačila pravzaprav privede do boljšega poslovanja podjetja in posledično tudi večjega dobička in boljše konkurenčnosti.

Kakšne vrste plačil se lahko zavarujejo?

Da pa boste vedeli kako zavarovanje plačila oziroma terjatev deluje v praksi, vam najprej predstavimo dve različni vrsti terjatev. Obstajajo kratkoročne in dolgoročne terjatve.

Kratkoročne terjatve so tista plačila, ki so veljavna na kratki rok in hitro zapadejo. V tem primeru gre običajno za manjše terjatve posameznikov in tudi manjše zneske. Ta plačila se običajno tudi hitreje in lažje uredijo.

Dolgoročne terjatve pa so plačila, ki zajemajo večje zneske in se lahko vlečejo tudi po več mesecev ali celo let. Običajno se nanašajo na večja podjetja in s sabo nesejo tudi večje dolgove, kar pomeni, da gre v tem primeru za daljše in težje postopke izterjav. Ravno zaradi teh dolgoročnih terjatev, se zavarovanje plačila najbolj izplača.

Namesto, da bi več let čakali in se ukvarjali s tem, da vam neko podjetje povrne plačilo oziroma dolgove, se lahko preprosto obrnete na zavarovalnico. Ta vam bo po hitrem postopku uredila, da dobite plačilo, z neplačniki pa bo ustrezno ukrepala. Na tak način se lahko izognete nepotrebnih kreditnih tveganj, visokih stroškov in, ob dolgoročnih terjatvah, tudi sodnih razprav. Sliši se super, kajne? Za koga pa so torej namenjena tovrstna zavarovanja in kako se jih sklene?

zavarovanje plačila

Kako se sklene zavarovanje za plačila in komu je namenjeno?

Zavarovanje plačila je namenjeno skorajda vsem, uporablja pa se lahko v vseh panogah. Gre za produkt, ki ga zavarovalnice izpostavljajo celo kot enega izmed bolj pomembnih. Zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave so lahko namreč bolj pogosti dogodki kot denimo požari ali potresi, povzročijo pa lahko tudi več škode. Zaradi tega je tovrstno zavarovanje še posebej priporočljivo je za večja podjetja, ki imajo več strank in večja tveganja. Vprašanje tukaj je le še to, na koga se lahko podjetja obrnejo, če želijo zanesljivo izvedbo tega zavarovalnega produkta.

Tukaj je zagotovo pravi odgovor podjetje Alpha Credo. Gre za specializirano zavarovalno posredniško družbo z licenco, ki je že nekaj časa vodilni zavarovalni posrednik v regiji ter na območju celotne Evropske unije. Za vas bodo izdelali podrobno analizo kreditnih tveganj in vam pripravili najbolj optimalno zavarovalno strategijo glede na vaš poslovni model.

Rate this post