Rehabilitacija po možganski kapi ni enostavna

Sama rehabilitacija po možganski kapi, vsekakor ni enostavna in pot do želenega cilja je dolgotrajna in naporna. Rehabilitacija omogoči bolniku, boljše življenje z manjšo prizadetostjo. Ključnega pomena je hitra rehabilitacija, saj bolnikom omogoči boljšo izboljšavo okvarjenih funkcij. Rehabilitacija po možganski kapi mora nujno biti v za to specializiranih ustanovah, saj je za samo rehabilitacijo potreben tim, ki ga sestavljajo: višja medicinska sestra, specialistka interne medicine, fizioterapevtke, delovne terapevtke in negovalke.

rehabilitacija po možganski kapi

Vidimo, da je potreben visoko izobražen tim za tovrstno okrevanje. Rehabilitacija po možganski kapi se torej prične takoj in sicer z izvajanjem osnovnih življenjskih funkcij, kot so posedanje iz postelje na stol, hranjenje, izvajanje osebne higiene in tako dalje. Najprej morajo bolniki osvojiti nazaj osnovne funkcije, šele na to lahko preidejo na bolj kompleksne, kor so razne telovadne vaje, plavanje in podobno. Bolniku moramo omogočiti čim bolj podoben življenjski stil, kot ga je imel pred možgansko kapjo.

Rehabilitacija po možganski kapi, je po navadi dolgotrajna in je odvisna od vsakega posameznika, saj se pri kapi pojavijo različne okvare, ki na bolnika vplivajo na različne načine. Vendar rehabilitacija po možganski kapi ni vedno najbolj uspešna, saj imajo prekratko rehabilitacijo in tako lahko ostanejo nepokretni ali pa imajo ovirano hojo, lahko pa pride tudi do drugih ireverzibilnih poškodb. Rehabilitacija po možganski kapi naj bi trajala več mesecev do enega leta, če seveda želimo rezultate. Prav tako pa je priporočljiva rehabilitacija po možganski kapi tudi po odpustu iz specializirane ustanove. Vsekakor pa je potreben korak za korakom, dokler bolnik ne osvoji posamezne funkcije, saj so bolniki tudi psihično prizadeti. Pri sami rehabilitaciji pa je nujno potrebna podpora svojcev in tudi njihova pomoč bolniku. Če bolnik ne osvoji osnovnih funkcij, pa je vsekakor potrebna domska namestitev, saj je to boljša izbira tako za bolnika kot tudi za svojce. Nujno potrebna pa je trdna volja in veliko energije za okrevanje.

5/5 - (1 vote)