Prenapetostna zaščita Elektroris

Če nam grozijo neposredni udari strele, se ščitimo s pravilno izvedeno in narejeno zunanjo zaščito pred udarom strele ali domače, strelovodom. Udar strele je nevaren tako za vse električne naprave, vodnike ter življenja. Zato potrebujemo napravo, ki se imenuje prenapetostna zaščita. Traja le tisočinko sekunde, vendar so napetosti ogromne in sicer lahko tudi 10 tisočkrat večje od normalnih. Strela lahko udari v kovinske elemente, ki vstopajo v neko zgradbo oz. nek objekt. To so lahko kovinske instalacije, električni kabli, klimatske naprave, in ostali kovinski elementi. Da pa vse te nevarnosti preprečimo v objektu, mora biti narejena prenapetostna zaščita.

Prenapetostna zaščita

Vse ograje ter naštete ostale elemente med seboj povežemo z vodniki in tako izvedemo izenačitev potenciala. Pri električnih in komunikacijskih kablih ter povezavah moramo uporabiti ustrezne prenapetostne zaščite, ker le-teh ne smemo direktno povezati z zemljo. Kaj pa sploh je prenapetost? Prenapetost je povišanje zapetosti od nekaj voltov in do 100 tisoč voltov in lahko tudi več, za kratek čas. Včasih so žarnice in elektromotorji lahko prestali prenapetosti za 100V in več, danes pa se prag niža in računalnike lahko poškoduje ali celo uniči že prenapetost za 10V. Prenapetostna zaščita na hišah je ponavadi izvedena na telekomunikacijskih priključkih (razen optike), ethernet in drugih komunikacijskih povezav, dvoriščna vrata, zunanje enote toplotnih črpalk, elektro priključki, LED svetila, sončne elektrarne, senzorji vetra ali klime na strehi. Večina elektronskih naprav že vsebuje vgrajeno zaščito do nekaj 1000V, vendar je tudi to premalo tudi za močno oddaljene strele. Prenapetostna zaščita je naprava oz. je element, ki je montiran med vodnikom pod napetostjo in ozemljitvijo. Funkcija tega elementa pa je podobna varnostnemu ventilu. Ko vodnik normalno obratuje, je ta element kot izolator, v primeru udara strele pa se zaradi povišanih vrednosti ta element spremeni v prevodnega proti zemlji in tako izravna potencial. Gre za zelo velike tokove, zato lahko pride tudi do požara. Da pa do tega ne pride so za takšne izvedbe potrebni visoki standardi.

Rate this post